Bitumointi

          

Ammattitaitoisesti tehdyllä bitumoinnilla annetaan lisää käyttövuosia asfaltille ja rakennuksille, käyttökohteesta ja käytettävästä menetelmästä riippuen. Bitumoinnilla voidaan korjata asfalttipinnassa olevia halkeamia sekä suojata rakennuksien sokkeleita. Moottoriteiden ja yleisteiden siltojen liikuntasaumat. Lisäksi teemme bitumointeja raitiovaunukiskojen alustaan sekä suojabitumointeja kiskojen reunoille.

Kumibitumisaumaus

Elastisten ominaisuuksiensa ansiosta kumibitumi sopii herkästi routivien teiden, katujen ja piha-alueiden asfalttihalkeamien korjauksiin.

Bitumisaumaus

Bitumisaumaus on käytetyin ja edullisin valtateiden, moottoriteiden ja alempiasteisten teiden asfalttihalkeamien korjausmenetelmä. Työ tehdään ns. kannukaatosaumauksena. Menetelmä estää veden pääsyn teiden rakennekerroksiin, jolloin vältytään suurilta routavaurioilta.

TOP-kolmionauha

TOP-kolmionauhaa käytetään rakennusten vierustoilla sokkelin ja asfaltin/kiveyksen välissä. Näin estetään pintaveden pääsy rakennuksen ja asfaltin välisestä raosta.